Forside

Skrivekurs

Kurset for deg som vil skrive bedre på jobben

 

Det handler om å være sikker på at mottakeren leser og forstår hva du vil si. Vi lærer deg hvordan du får fram budskapet ditt.

 

Vårt skrivekurs passer for saksbehandlere og alle andre som skriver utredninger, brev og e-poster.

 

 

Fra 2011 har vi blant annet holdt skrivekurs for:

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (5 kurs), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Direktoratet for økonomistyring, Fellesforbundet, Forsvarets regnskapsadministrasjon, Forsvarsstaben, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Fylkesmannen i Østfold, Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Telemark, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), If, NAV (15 kurs), Klima- og forurensningsdirektoratet, Kulturdepartementet (5 kurs), Norges studentorganisasjon (NSO), Norsk Pasientskadeerstatning, Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, Posten (3 kurs), Riksrevisjonen (4 kurs), Sweco Grøner, Statnett (5 kurs), Statens vegvesen, Sametinget, Stortinget (2 kurs), Tekna,Tollregion Vest-Noreg og en rekke mindre bedrifter.

 

Ta kontakt: post@skrivklart.no

 

Litt historie om bakgrunnen vår

Klartekst ble stiftet i 1991. Hensikten var å skrive teknisk dokumentasjon. Det gjorde de også, i flere år. Men så oppdaget de at prinsippene for god dokumentasjon (gå rett på sak, skriv enkelt og konkret) også gjaldt for andre typer tekster. Klartekst utviklet kurset "Skriv bedre på jobben" som ble svært populært, spesielt innen offentlige etater. Gjennom årene holdt de kurs for en rekke departementer, direktorater og kommuner. I 2008 begynte samarbeidet mellom Skriv klart og Klartekst.

 

Har du hørt om statens Klarspråk-prosjekt? Det var vi som dro det i gang!

 

I 2014 bestemte vi oss for å dele opp virksomheten. Kursdelen ble videreført av oss i Skriv klart.

 

 

Copyright © All Rights Reserved